Diensten

Alles wat je moet weten over de WWFT

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is in het leven geroepen met als doel terrorismefinanciering en witwassen te bestrijden. Via deze WWFT worden er beperkingen en verplichtingen opgelegd aan bepaalde ondernemers. Er wordt onder andere toezicht gehouden op de uitvoering van de WWFT door de Belastingdienst en AFM. Als ondernemer ben je in sommige gevallen verplicht een cliënten onderzoek te doen en heb je een meldplicht. In dit artikel lees je alles over de WWFT.

Witwassen en terrorismefinanciering

Witwassen houdt in dat er illegaal verkregen vermogen zoals bijvoorbeeld geld of onroerend goed legaal wordt gemaakt. Hierdoor zal de illegale herkomst niet langer zichtbaar zijn. Op het moment dat je spreekt van terrorismefinanciering dan gaat het om vermogen dat wordt ingezet om terroristische activiteiten mogelijk te maken. De toezicht met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zorgt voor het bewaken en bevorderen van een integere bedrijfsvoering. Ook wordt ermee voorkomen dat ondernemingen onbewust of bewust betrokken raken bij het witwassen van geld of andere goederen.

Mogelijke verplichtingen voortkomend uit de WWFT

Er zijn meerdere verplichtingen die kunnen voortkomen uit de WWFT voor ondernemers. Dit is onder het geval bij de aan- en verkopers van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, bemiddelaars bij de aan- en verkoop van goederen, taxateurs van onroerende zaken en exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners. Op deze bovengenoemde ondernemers houdt de Belastingdienst toezicht. Daarnaast wordt er onder andere door de AFM toezicht gehouden op financiële instellingen, zoals casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen, sommige verzekeraars, geldwisselkantoren en banken. Ook wordt er toezicht gehouden op bepaalde vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen, advocaten, administratiekantoren, accountants en belastingadviseurs.

Cliëntenonderzoek en meldplicht

Door middel van een cliëntenonderzoek moet je onderneming in staat gesteld worden de identiteit van je client en de uiteindelijk UBO, de belanghebbende van de client, te verifiëren. Op deze manier kan je de herkomst van het vermogen vaststellen. De diepgang wordt afgestemd op de risico’s van terrorismefinanciering en witwassen. Gedeeltelijk wordt dit ingeschat op basis van het risicoland waar de client gebaseerd is. Risicolanden kan je terugvinden in de Financial Action Task Force (FATF) publicaties en op de website van de Europese Commissie. De meldplicht geldt voor afwijkende transactiepatronen. Deze ongebruikelijke transacties dien je direct te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Deze onderzoekt de transacties verder en neemt waar nodig maatregelen en schakelt de benodigde toezichthouders in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *