Diensten

De Wet WWFT   

Wet wwft

Wanneer je eigenaar van een onderneming of instelling bent, moet je aal vastgestelde regels en eisen voldoen. Wanneer je dit niet doet kan dit ernstige gevolgen hebben voor jouw onderneming of instelling. Er zijn diverse soorten ondernemingen en instellingen. Zo kun je denken aan bedrijven binnen de horecasector, de retailsector, de dienstverlenende sector, etc.  Ook zijn er veel ondernemingen en instellingen die binnen de financiële sector vallen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan makelaars, banken, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners, etc. Ondernemingen en instellingen die binnen de financiële sector vallen moeten zich aan nog een aantal belangrijke eisen en regels houden. Namelijk de Wet WWFT.

Wat houdt de wet WWFT in?

WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. WWFT heeft als doel om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In de afgelopen jaren is de WWFT behoorlijk aangescherpt. Het is verplicht om een beoordeling van de risico`s op witwassen en het financieren van terrorisme op te laten stellen. Wanneer je een onderneming of instelling hebt binnen de financiële sector, moet je voldoen aan de eisen en de regels van de WWFT. De WWFT volgt een risicogeoriënteerde benadering. Dit wil zeggen dat ondernemingen en instellingen zelf een inschatting maken van de risico`s die bepaalde producten of cliënten met zich mee brengen. De WWFT heeft twee kernverplichtingen. Namelijk het cliëntonderzoek en het meldingsplicht. Door middel van het cliëntonderzoek wordt uw onderneming of instelling in staat gesteld om de identiteit van de zakenrelatie of belanghebbende hiervan, te controleren. Ook wordt er in het cliëntonderzoek gekeken naar de herkomst van het vermogen van de relatie. Door middel van de meldingsplicht kunnen transactiepatronen van cliënten als ongebruikelijk worden beoordeeld. Voor de meldingsplicht is het al voldoende om een vermoeden te melden van een transactie die verband houdt met witwassen of het mogelijk financieren van terrorisme. Dit hoeft dus nog niet zeker te zijn. In het kort houdt de WWFT dus in, dat het verplicht is om als onderneming of instelling de identiteit van de personen waar zaken mee gedaan worden te controleren.

Het belang van de wet WWFT

Door de regels en de eisen van de wet WWFT na te streven voorkom je dat een onderneming of instelling ernstige schade oploopt. Je kunt hierbij denken aan financiële schade, maar ook de reputatie van de onderneming of de instelling kan in een kwaad daglicht komen te staan wanneer de WWFT niet nageleefd wordt. Door de wet WWFT weet je als onderneming of instelling dat de relaties waarmee zaken worden gedaan betrouwbaar zijn. Wanneer een relatie niet positief uit het cliëntonderzoek komt wil je er als onderneming of instelling naar alle waarschijnlijkheid geen zaken mee doen. Dit omdat je geen risico’s wil lopen en negatieve gevolgen wilt voorkomen. Door de navolging van de wet WWFT wordt de kans op bedrijfsrisico’s minder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *