Wat kan een taxateur in Breda?

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Diensten

Taxateur Breda

Een taxateur kan de waarde inschatten en bepalen over onroerend goed. Een taxatie betekent de waarde die een professionele taxateur bepaalt. Voordat een taxateur de waarde bepaalt, zijn er veel voorbereidingen. De taxateur zal een onderzoek starten naar het ontroerend goed en de markt waarin dit goed valt. Hij of zij zal alle informatie hierover verzamelen en analyseren. Het is natuurlijk fijn om de waarde te weten van een onroerend goed. Het is niet alleen fijn, het is soms ook verplicht. Taxaties zijn verreisd voor elk type onroerend goed. Onder onroerend goed vallen flatgebouwen, eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële locaties, boerderijen en winkelcentra. Als een taxatie verplicht is of als de eigenaar het zelf graag wil weten, kan een taxateur in Breda de taxatie uitvoeren.

Wanneer moet je een taxateur in Breda inhuren?

Een taxateur moet je inhuren als een taxatie verplicht is. Een taxatie is bijvoorbeeld vereist wanneer een onroerend goed wordt verkocht. Wanneer het verkocht wordt is het belangrijk dat een professionele taxateur de waarde van het onroerende goed bepaalt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een oud huis verkoopt met veel emotionele waarde. Door deze emotionele waarde is het huis veel waard voor de verkoper. Echter, een koper zal deze emotionele waarde niet hebben en daarom het huis ook minder waard vinden. Op dit moment kan bijvoorbeeld een taxateur in Breda objectief kijken naar het huis en berekenen wat het huis officieel waard is. Hierbij kijkt de taxateur bijvoorbeeld naar de staat van het huis maar ook naar de buurt waar het huis staat. Ook is taxatie vereist als iemand een hypotheek op het huis wil of het huis wil verzekeren. Een objectieve waarde van het huis is nodig zodat andere partijen weten hoeveel risico ze in het huis willen stoppen.

Wat is de rol van een taxateur?

De rol van een taxateur is om een objectieve, onpartijdige mening te geven over de waarde van een onroerend goed. De taxateur biedt daarmee hulp aan de eigenaar zodat hij of zij het pand kan verkopen of juist in het pand kan investeren. Taxateurs vormen een objectieve mening door het verzamelen van feiten, statistieken en andere informatie over specifieke eigenschappen van het onroerend goed. Door al deze gegevens te analyseren kan de taxateur een waardeoordeel ontwikkelen. Een taxateur moet daarom ook een goed analytisch vermogen hebben, informatie snel kunnen begrijpen, effectief kunnen communiceren en een gezond beoordelingsvermogen hebben.

Kosten van een taxateur

Bij een taxateur betaal je voor het taxatierapport. De kosten voor een taxatierapport bestaat uit het tarief van de taxateur, BTW kosten, administratie kosten en gemeentelijke kosten. Voor een taxatierapport betaal je al snel vijfhonderd euro.

Alles wat je moet weten over de WWFT

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Diensten

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is in het leven geroepen met als doel terrorismefinanciering en witwassen te bestrijden. Via deze WWFT worden er beperkingen en verplichtingen opgelegd aan bepaalde ondernemers. Er wordt onder andere toezicht gehouden op de uitvoering van de WWFT door de Belastingdienst en AFM. Als ondernemer ben je in sommige gevallen verplicht een cliënten onderzoek te doen en heb je een meldplicht. In dit artikel lees je alles over de WWFT.

Witwassen en terrorismefinanciering

Witwassen houdt in dat er illegaal verkregen vermogen zoals bijvoorbeeld geld of onroerend goed legaal wordt gemaakt. Hierdoor zal de illegale herkomst niet langer zichtbaar zijn. Op het moment dat je spreekt van terrorismefinanciering dan gaat het om vermogen dat wordt ingezet om terroristische activiteiten mogelijk te maken. De toezicht met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zorgt voor het bewaken en bevorderen van een integere bedrijfsvoering. Ook wordt ermee voorkomen dat ondernemingen onbewust of bewust betrokken raken bij het witwassen van geld of andere goederen.

Mogelijke verplichtingen voortkomend uit de WWFT

Er zijn meerdere verplichtingen die kunnen voortkomen uit de WWFT voor ondernemers. Dit is onder het geval bij de aan- en verkopers van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, bemiddelaars bij de aan- en verkoop van goederen, taxateurs van onroerende zaken en exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners. Op deze bovengenoemde ondernemers houdt de Belastingdienst toezicht. Daarnaast wordt er onder andere door de AFM toezicht gehouden op financiële instellingen, zoals casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen, sommige verzekeraars, geldwisselkantoren en banken. Ook wordt er toezicht gehouden op bepaalde vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen, advocaten, administratiekantoren, accountants en belastingadviseurs.

Cliëntenonderzoek en meldplicht

Door middel van een cliëntenonderzoek moet je onderneming in staat gesteld worden de identiteit van je client en de uiteindelijk UBO, de belanghebbende van de client, te verifiëren. Op deze manier kan je de herkomst van het vermogen vaststellen. De diepgang wordt afgestemd op de risico’s van terrorismefinanciering en witwassen. Gedeeltelijk wordt dit ingeschat op basis van het risicoland waar de client gebaseerd is. Risicolanden kan je terugvinden in de Financial Action Task Force (FATF) publicaties en op de website van de Europese Commissie. De meldplicht geldt voor afwijkende transactiepatronen. Deze ongebruikelijke transacties dien je direct te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Deze onderzoekt de transacties verder en neemt waar nodig maatregelen en schakelt de benodigde toezichthouders in.

De Wet WWFT   

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Diensten

Wet wwft

Wanneer je eigenaar van een onderneming of instelling bent, moet je aal vastgestelde regels en eisen voldoen. Wanneer je dit niet doet kan dit ernstige gevolgen hebben voor jouw onderneming of instelling. Er zijn diverse soorten ondernemingen en instellingen. Zo kun je denken aan bedrijven binnen de horecasector, de retailsector, de dienstverlenende sector, etc.  Ook zijn er veel ondernemingen en instellingen die binnen de financiële sector vallen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan makelaars, banken, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners, etc. Ondernemingen en instellingen die binnen de financiële sector vallen moeten zich aan nog een aantal belangrijke eisen en regels houden. Namelijk de Wet WWFT.

Wat houdt de wet WWFT in?

WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. WWFT heeft als doel om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In de afgelopen jaren is de WWFT behoorlijk aangescherpt. Het is verplicht om een beoordeling van de risico`s op witwassen en het financieren van terrorisme op te laten stellen. Wanneer je een onderneming of instelling hebt binnen de financiële sector, moet je voldoen aan de eisen en de regels van de WWFT. De WWFT volgt een risicogeoriënteerde benadering. Dit wil zeggen dat ondernemingen en instellingen zelf een inschatting maken van de risico`s die bepaalde producten of cliënten met zich mee brengen. De WWFT heeft twee kernverplichtingen. Namelijk het cliëntonderzoek en het meldingsplicht. Door middel van het cliëntonderzoek wordt uw onderneming of instelling in staat gesteld om de identiteit van de zakenrelatie of belanghebbende hiervan, te controleren. Ook wordt er in het cliëntonderzoek gekeken naar de herkomst van het vermogen van de relatie. Door middel van de meldingsplicht kunnen transactiepatronen van cliënten als ongebruikelijk worden beoordeeld. Voor de meldingsplicht is het al voldoende om een vermoeden te melden van een transactie die verband houdt met witwassen of het mogelijk financieren van terrorisme. Dit hoeft dus nog niet zeker te zijn. In het kort houdt de WWFT dus in, dat het verplicht is om als onderneming of instelling de identiteit van de personen waar zaken mee gedaan worden te controleren.

Het belang van de wet WWFT

Door de regels en de eisen van de wet WWFT na te streven voorkom je dat een onderneming of instelling ernstige schade oploopt. Je kunt hierbij denken aan financiële schade, maar ook de reputatie van de onderneming of de instelling kan in een kwaad daglicht komen te staan wanneer de WWFT niet nageleefd wordt. Door de wet WWFT weet je als onderneming of instelling dat de relaties waarmee zaken worden gedaan betrouwbaar zijn. Wanneer een relatie niet positief uit het cliëntonderzoek komt wil je er als onderneming of instelling naar alle waarschijnlijkheid geen zaken mee doen. Dit omdat je geen risico’s wil lopen en negatieve gevolgen wilt voorkomen. Door de navolging van de wet WWFT wordt de kans op bedrijfsrisico’s minder.

EHBO cursus Zaandam

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Diensten

EHBO

Een EHBO cursus volgen zou eigenlijk verplicht moeten worden. Je kan er immers, op een vrij simpele manier, levens mee redden. Zoek je toevallig een EHBO cursus in Zaandam? Dan kan je uit verschillende partijen kiezen, waar Jenny’s EHBO er eentje van is. De cursussen zijn altijd duidelijk, begrijpelijk en voor iedereen geschikt. Het maakt dus niet uit of je jong of oud bent, want iedereen moet de mogelijkheid hebben om de basisprincipes van het geven van eerste hulp onder de knie te krijgen. Zodat je te allen tijden weet wat je moet doen en je niet in paniek raakt, als je hulp onverhoopt nodig is.

Online en offline

De meeste EHBO cursussen hebben een offline en een online deel. Het deel online is vaak een e-learning module waarin al veel informatie staat. Je leert er onder andere om op een snelle manier te achterhalen wat er met iemand mis is door iets te leren over verschillende letsels en wonden. Op deze manier weet je gelijk, als je een slachtoffer ziet, of deze brandwonden heeft, een bot heeft gebroken, een beroerte heeft gehad of bijvoorbeeld bewusteloos is. Door deze e-learning module te doorlopen, heb je al een goede basis voor tijdens de offline bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten ga je de opgedane kennis in de praktijk oefenen.

Bijeenkomsten

Bij deze bijeenkomsten leer je dus echt eerste hulp geven. Een AED gebruiken, bij iemand een verband aanbrengen, mond op mond beademing, wat te doen als iemand ergens in stikt, je leert het er allemaal. Door te oefenen op poppen of elkaar krijg je het ook echt goed onder de knie. Vaak zijn dit kleine groepjes zodat er genoeg tijd is om alle eventuele vragen vanuit de groep te behandelen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een familielid, geliefde of vriend(in) mee te nemen zodat jullie de cursus samen kunnen volgen.

Certificaat

Als je alles goed doorloopt, krijg je aan het eind van de cursus een Europees erkend Rode Kruis certificaat (EFAC). Deze is vaak 2 jaar geldig. Het bewijst dat je mensen kan helpen, als ze dat nodig hebben. Je kan daarna reanimeren, helpen bij verstikking, hulp bieden bij verschillende (huid)wonden, hoofd- en wervelletsels herkennen, ingrijpen bij vergiftiging, adequaat optreden bij beroertes en nog veel meer. Het is dus altijd zinvol om een EHBO cursus te volgen. Deze zijn door het hele land te volgen, dus er is er altijd wel eentje bij jou in de buurt.