Wat moet je weten als je je Ruiterbewijs wilt halen

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in Sport

Ruiterbewijs Manege Filip Dros

Een Ruiterbewijs is voor de ruiters onder ons wat een autorijbewijs is voor automobilisten. Het is geen verplichting om buiten te rijden zoals in andere landen, maar zeker een certificaat waarmee je aantoont dat je het juiste niveau bezit na al die rijlessen op de Manege Filip Dros. Als je de opleiding volgt en je Ruiterbewijs haalt dan draag je bij aan het veiliger beoefenen van de paardensport en het sterker maken van de recreatieve paardensport binnen Nederland. Je kan je Ruiterbewijs halen bij verschillende maneges zoals Manege Filip Dros in Rotterdam.

Wat houdt het Ruiterbewijs in

Je moet kunnen aantonen dat je de kennis en vaardigheid bezit om veilig in het terrein en op de openbare weg te rijden, je verantwoord kan omgaan met je paard, je als gast in het terrein goed weet te gedragen en dat je weet dat aan anderen geen schade of last mag worden toegebracht. Het is mogelijk om je Ruiterbewijs vanaf 12 jaar oud te behalen. Je dient hiervoor in het bezit zijn van een CBR2 certificaat. Je dient aan te tonen dat je je paard onder controle hebt, zowel binnen de stal, in een afgesloten terrein en op de openbare weg. Er wordt gekeken hoe het paard op je reageert en hoe je daarmee omgaat.

Praktisch en theoretisch examen

Het theorie examen bestaat uit 35 meerkeuze vragen. Je dient hiervan 28 vragen goed te beantwoorden om te slagen. Het praktijk examen bestaat uit twee verschillende delen. Ten eerste wordt bekeken of je je paard juist op- en af kan zadelen en weet hoe je hem moet poetsen. Daarna moet er een rijproef worden afgelegd op een buitenterrein dat bij voorkeur 3000 vierkante meter bedraagt. Hier moeten de kandidaten de voorgeschreven verrichtingen laten zien. Dit zijn onder andere juist op- en afstijgen, je been van je paard optillen, in stap, draf (zowel lichtrijden als doorzitten) en in galop (individueel en met een groep) rijden zonder beugels, rijden met een hand, in een verlichte zit, obstakeloefeningen en vanuit galop over een oxer springen van 50 cm breed en 60 cm hoog. Als je op dit onderdeel geslaagd bent dan volgt er een rit op de openbare weg. Hierbij wordt je als kandidaat getest in verschillende situaties, zoals een weg en kruispunt oversteken, afslaan, stilstaan, inschatten van situaties en het toepassen van verkeersregels.